Voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst omzetbelasting

Via een bezwaarschrift omzetbelasting kunt u als ondernemer tegen de aanslag van de belastingdienst ingaan. Iedereen moet belasting af dragen en dus ook uw onderneming. U heeft een onderneming met een omzet en winst doelstelling. Daarover dient u omzetbelasting af te dragen aan de belastingdienst. Het kan zijn dat u het niet eens bent met de aanslag die u heeft ontvangen. Dan wordt het tijd om een bezwaarschrift omzetbelasting bij de belastingdienst in te dienen. Wordt het bezwaarschrift goed gekeurd dan kunt u besparen op uw onkosten. Heeft u ook aanleiding om aan de aanslag van de belastingdienst te twijfelen, stel dan een bezwaarschrift omzetbelasting op.Wordt het bezwaarschrift omzetbelasting toegekend dan kunt u een correctie op uw uitgaven van de belastingdienst verwachten.

Standaard elementen bezwaarschrift

Bij een bezwaarschrift omzetbelasting dient u de juiste verwijzingen te maken naar de aan u door de belastingdienst verstuurde omzetbelasting aanslag. In uw bezwaarschrift dient u het volgende standaard naast de reden van bezwaar op te nemen:

  • uw naam en adres;
  • de verwijzing naar het kenmerk en datum van de aanslag brief van de belastingdienst;
  • de omschrijving van de vast stelling waarom volgens u de aanslag omzetbelasting verkregen van de belastingdienst onjuist is. Haal daarbij bij voorkeur concrete feiten aan om zo de belastingdienst over te halen.

Reden van bezwaar

Een belangrijk onderdeel van het bezwaarschrift omzetbelasting is de reden waarom u het niet eens bent met de aanslag omzetbelasting. U dient de belastingdienst namelijk te overtuigen van de reden van uw bezwaarschrift. Daarbij kunt u denken aan:

  • de belastingdienst heeft bepaalde reeds aangegeven aftrek posten niet meegenomen in de bereken;
  • de aangehouden verkoop cijfers door de belastingdienst komen niet overeen met de werkelijkheid;
  • er is een administratieve fout gemaakt;
  • is de BTW regeling voor prive auto's wel goed toegepast;
  • enzovoorts.

Stelt u een overduidelijke bezwaarschrift op met heldere feiten, dan kunt u ook succesvol het bezwaarschrift naar de belastingdienst versturen. Het is ook mogelijk om een voorbeeld koopovereenkomst mee te sturen.

Heldere gegevens

Stelt u een bezwaarschrift omzetbelasting op dan dient u heldere gegevens te gebruiken waarom u het niet eens bent met de omzetbelasting aanslag. Wees concreet en duidelijk en voeg kopieën toe aangaande bronnen welke u aanwendt voor de verduidelijking van uw betoog. Via een helder betoog kunt u ook de belasting overtuigen van uw gelijk, zodat uw belasting aangifte omzetbelasting herbeoordeeld wordt. Om ook een positief resultaat te behalen met uw bezwaarschrift omzetbelasting, maakt u ook concreet gebruik van feiten en bronmateriaal om uw betoog kracht bij te zetten,

Tijdige inzending

Gewoonlijk heeft u voor het indienen van een bezwaarschrift omzetbelasting van de belastingdienst danwel bij andere overheids instellingen zes weken de tijd om bezwaar te maken. Ontvangt u dan ook de aanslag omzetbelasting van de belastingdienst dan dient u direct te reageren. Maak uw bezwaarschrift snel en concreet klaar zodoende dat u het bezwaarschrift omzetbelasting per ommegaande aan de belastingdienst kunt retourneren. Zodoende kunt u met een tijdige inzending van het bezwaarschrift omzetbelasting mogelijk snel een correctie terug verwachten op de eerste aanslag omzetbelasting.

 

 
rss
Карта